Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2015

nefretete
6432 b29e 500
Reposted fromfrotka frotka viaikari ikari
nefretete
“ Panie, zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś powiedzieć na każdy temat i przy każdej okazji. ”
— Tomasz z Akwinu
Reposted fromgabrynia gabrynia viazapachsiana zapachsiana
nefretete
6576 3505
Reposted fromroxanne roxanne viazapachsiana zapachsiana
nefretete
To dwie bohaterki mojego reportażu. Pisały do siebie listy co tydzień przez 52 lata. W ich listach znalazłem dwa zdania - o dwóch podejściach do życia.

12.04.04 Teńcia napisała: "Droga Heńciu, rozejrzyj się, jaka piękna wiosna".

15.04.04 Heńcia odpisała: "Rozejrzałam się, no i co z tego, Teńciu. Przecież zaraz znowu będzie jesień".
— Mariusz Szczygieł, "Dzielę ludzkość", Gazeta Wyborcza Duży Format, 12.03.15
Reposted from1923 1923 viacytaty cytaty

March 18 2015

nefretete
9194 5b79
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
nefretete
Wielu ludzi nosi w sobie ukrytego potwora, chorobę, który wysysa im krew, który ich pożera, który ich pożera, rozpacz, która gnieździ się w ich nocy. Oto człowiek, który nie różni się od innych, chodzi, porusza się, i nikt nie wie, że ma w sobie straszliwego pasożyta - boleść stuzębną, która żyje w tym nieszczęśniku i zabija go. Nikt nie wie, że ten człowiek to topiel. Jest spokojny, ale bez dna. Od czasu do czasu niezrozumiałe drżenie przebiega po powierzchni; pojawia się pęcherzyk powietrza, pęka. Niby to nic, w istocie to rzecz straszliwa: oddech nieznanej bestii.
— Wiktor Hugo
Reposted fromzatora zatora viacytaty cytaty
4314 e2c3 500

the-redheaded-harlot:

As above, so below.

nefretete
nefretete
nefretete
Reposted fromoll oll viaonebreath onebreath
nefretete
6327 d8d4
Reposted fromdrobnostki drobnostki viaonebreath onebreath
nefretete
3822 88bb 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viazapachsiana zapachsiana
nefretete
Sam uważa (choć nie zdradza się z tym poglądem), że mowa ludzka wywodzi się z pieśni, a pieśń - z potrzeby wypełnienia dźwiękiem tej nazbyt dużej i dość pustawej przestrzeni, jaką jest dusz człowieka.
— John Maxwell Coetzee – Hańba
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
nefretete
3355 0321 500
Reposted fromronniie ronniie viazapachsiana zapachsiana
nefretete
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
nefretete
Biegłam za nim, o mało nie połamałam nóg, czołgałam się zmęczona i pokrwawiona na podłodze wyciągając błagalnie ręce żeby mnie podniósł. Mógł mnie uratować, mogłam nie umierać z wycieńczenia i smutku. Z braku miłości. Mógł mnie zabić, mógł nie dawać nadziei. Pozwolił mi się męczyć, przyglądał jak wiję się z bólu i nie zrobił nic. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, że miłość nie zawsze jest szczęściem. Gdy obdarzysz uczuciem nieodpowiednią osobę będziesz się czołgać po podłodze.
— misiaczek95
Reposted frommisiaczek95 misiaczek95 viacytaty cytaty
nefretete
4844 4bd1
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viacytaty cytaty

March 15 2015

nefretete
1378 027e
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaikari ikari
nefretete
Spotykam niemało pacjentek, którym cierpienie z powodu rozstania wchodzi w zwyczaj i wypiera inne uczucia, pozbawiając nowych przyjemności. Zmienia ich wizję życia, i w końcu staje się ono nie do zniesienia. Te kobiety pogrążają się w orgii boleści i robią wszystko, aby możliwie najgłębiej pogrążyć się w nieszczęściu. Nawet jeśli nie popełniają samobójstwa, ich dni pogrążone są w czarnej melancholii, ogarnia je martwica, atakuje nowotwór.
— E. E. Schmitt: "Napój miłosny"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty

March 13 2015

nefretete
1464 4537 500
Reposted fromfind-balance find-balance viaonebreath onebreath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl