Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2015

nefretete

Mówię do siebie: NIE MYŚL! Jest tyle kobiet, które nie myślą i jakoś im idzie. 

— Krystyna Janda
Reposted frommisery misery viacytaty cytaty
nefretete
7208 ba29
Reposted fromapatyczna apatyczna viadreamadream dreamadream
nefretete
4612 e41e 500
Reposted frombloodhail bloodhail viadreamadream dreamadream
nefretete
0973 0127 500
no troszkę.
nefretete
7615 b848 500
Mrożek bardzo.
nefretete
6544 85fc 500
Reposted frombarszczowa barszczowa viakrainakredek krainakredek
nefretete
4312 13e3 500
Reposted fromszatatan szatatan viakrainakredek krainakredek
nefretete
(...)świat nie jest przyjemnym miejscem. Świat jest chory. Dzieje się mnóstwo okropnych rzeczy i nieważne, jak bardzo się starasz i jak bardzo chcesz uciec, budzisz się codziennie i musisz stanąć twarzą w twarz z faktem, że świat jest popierdolony i paskudny.
— Kirk Hammett
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty
nefretete
7820 efaf 500
Reposted fromlost-in-space lost-in-space viaikari ikari

April 02 2015

the saddest thing
is when you are no longer
surprised
when someone breaks your heart.
marina v., grown up.  (via findingwordsforthoughts)
Reposted fromkattrina kattrina viaonebreath onebreath
nefretete
7240 e702 500
Reposted fromrol rol viaonebreath onebreath
nefretete

Reposted fromrayla rayla viatheotherjames theotherjames
nefretete
1121 c07f 500
T.Pratchett, Bogowie, honor, Ankh-Morpork
Reposted frommgv4 mgv4 viacytaty cytaty

March 28 2015

9832 a758 500
Reposted fromkingdomkey kingdomkey viaikari ikari

March 21 2015

nefretete
2041 bbd9
nefretete
Kobiety mają to do siebie, że oddają, oddają, oddają wszystko, co kurwa mają facetom. Swoje ciało, swój czas, swoje zainteresowania. Aż w końcu dla nich samych już nie zostaje nic. I w pewnym momencie się dziwią. Jak to, byłam taką zajebistą laską, a teraz on jest moim całym życiem i już mnie nie chce?
— Piotr C./ Pokolenie Ikea
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaeternia eternia
nefretete
Najgorzej jest umrzeć pierwszy raz. Później jest już z górki.
Reposted fromblacktoblack blacktoblack viatouchthesky touchthesky
nefretete
Dzisiaj jestem ascetą w mojej religii siebie. Filiżanka kawy, papieros i marzenia zastępują mi doskonale wszechświat z jego gwiazdami, pracę, miłość, nawet piękno i sławę. W zasadzie nie potrzebuję zewnętrznych bodźców. Opium mam w duszy.
Jakie mam marzenia? Nie wiem. Zmusiłem się do osiągnięcia stanu, w którym już nawet nie wiem, o czym myślę, o czym śnię, jakiej doświadczam wizji. Wydaje mi się, że marzę z coraz większego oddalenia, zawsze o czymś mętnym, niedokładnym, nie dającym się wizualizować.
Nie tworzę teorii na temat życia. Nie wiem, czy jest dobre, czy złe i nie zastanawiam się nad tym. Dla moich oczu jest ciężkie i smutne, i poprzetykane cudownymi snami. Co mnie to obchodzi, jakie jest dla innych?
— Fernando Pessoa - Księga niepokoju
Reposted frommoonlitsky moonlitsky viacytaty cytaty
nefretete
1343 7f94
Reposted fromrainy rainy viaonebreath onebreath

March 20 2015

nefretete
0353 ce7a
Reposted fromkaiee kaiee viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl